Publicerad

4 april 2016

Utlysningar – klimat, geopolitik och smarta material

Mistras har beslutat utlysa tre forskningsprogram – Genomgripande samhällsförändringar för att nå tuffa klimatmål, Geopolitik och hållbar utveckling samt Smarta material för en hållbar utveckling. Utlysningarna omfattar totalt 155 miljoner kronor.

Mistra har låtit en internationell expertpanel utvärdera den klimatforskning som stiftelsen finansierat. Ett tydligt råd var att satsa mer på program som kan bidra till att skapa ett klimatneutralt Sverige och hur samhället ska anpassas för att klara klimatrelaterade utmaningar.

– Mistra kommer ge klimatforskningen hög prioritet framöver säger Åke Iverfeldt, Mistras vd. Satsningen på program kring klimatmål och geopolitik blir först ut i vårt fördjupade engagemang i klimatforskningen.

Den övergripande fråga som programmet Genomgripande samhällsförändringar för att nå tuffa klimatmål förväntas hantera är hur Sverige ska kunna omvandlas på bara några decennier till ett samhälle som inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och i mycket begränsad omfattning använder fossila bränslen.

Geopolitik och hållbar utveckling, kommer att ha ett fokus på sambandet mellan klimatförändringar och geopolitisk förändring. Risken är stor att vi i framtiden kommer att få se nya flyktingströmmar orsakade av den globala uppvärmningen.

Den tredje utlysningen rör Smarta material för hållbar utveckling. Många av de material vi har runt omkring oss idag skulle kunna fungera bättre än vad de gör. Uppdraget för programmet blir att utveckla framtidens smarta material och man ska inte bara undersöka de naturvetenskapliga aspekterna, lika viktigt är hur materialen ska hanteras ur ett säkerhets- och regulatoriskt perspektiv.

Mer information om utlysningarna finns på www.mistra.org/utlysningarlänk till annan webbplats

För mer information, kontakta:

Klimat:
Thomas Nilsson, programansvarig Mistra, thomas.nilsson@mistra.org, 08-791 10 22

Geopolitik:
Johan Edman, programansvarig Mistra, johan.edman@mistra.org, 08-791 10 28

Smarta material:
Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra, chris.welch@mistra.org, 08-791 10 26

Åke Iverfeldt, vd Mistra, ake.iverfeldt@mistra.org, 08-791 10 24

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27