Publicerad

19 mars 2010

VD-skifte på Mistra

Mistras VD Ola Engelmark har idag meddelat Mistras styrelse att han önskar lämna sin post. Mistras styrelse har i avvaktan på att ny VD är på plats utsett Clas-Uno Frykholm till tf VD.

- Jag började som VD på Mistra år 2007 och det har varit en givande tid med mycket förnyelse av verksamheten, säger Ola Engelmark. Jag ser också fortsatt stora uppgifter för framtiden för Mistra. Efter noggrant övervägande har jag emellertid valt att lämna VD-uppdraget och söka nya utmaningar.

- Jag har stor respekt för att Ola Engelmark nu valt att lämna som VD. Jag har bett honom kvarstå som senior adviser tills ny VD har utsetts, säger styrelsens ordförande Lena Treschow-Torell. Styrelsen inleder genast rekryteringen av ny VD.

Clas-Uno Frykholm är idag utvärderings- och kvalitetsansvarig på Mistra.

- Jag kommer att arbeta för att övergången ska ske så smidigt som möjligt och att Mistra fortsätter sitt uppdrag enligt den strategi styrelsen lagt fast för perioden fram till 2014 säger Clas-Uno Frykholm.

Mistra Webbredaktör