Publicerad

10 februari 2017

Riktlinjer för årsrapport

Årsrapporten ska ge lättillgänglig information om programmet och nya resultat, riktat till användare samt andra intressenter inom till exempel näringsliv, myndigheter och kommuner.

Texten ska vara anpassad för den tänkta målgruppen och lyfta fram användarnyttan av forskningen. Årsrapporten används även av Mistra för att sprida information om programmet.

Årsrapporten ska lämnas till Mistra senast 31 mars (om inte annat framgår av programavtalet) året efter det verksamhetsår rapporten redovisar.

Programmen väljer själva hur man vill presentera sin årsrapport, analogt eller digitalt. 2016 valde Mistra att avstå från att trycka årsrapporten för 2015 utan distribuerade den digitalt. Årsredovisningen trycktes dock upp i en begränsad upplaga.

Programmet ansvarar själva för spridning av årsrapporten till relevanta målgrupper.

FORM OCH INNEHÅLL

Det ska framgå i årsrapporten att det är ett program finansierat av Mistra och Mistras logotyp ska även finnas med.

EXEMPEL PÅ ÅRSRAPPORTER

Nedladdningsbara exempel på årsrapporter