Automatgenererad bild.

Från vänster: Sif Johansson, Mistra EviEM, Anna Lehrman Mistra Biotech och Mark Sanctuary, Entwined på Mistras programchefsmöte på Högberga Gård i oktober 2012.

Publicerad

31 januari 2013

Programavtal

När Mistras styrelse beslutat att Mistra ska investera i ett program upprättas ett avtal mellan Mistra och programvärden, ett så kallat programavtal. Programavtalet gäller för den period som Mistras styrelse fattat beslut om att investera i programmet. Programavtalet reglerar ramarna för programmets verksamhet.

Programavtal

I programavtalet regleras förhållandet mellan Mistra och programvärden och villkoren för programmets ekonomi och genomförande, liksom mandatet för programvärden, programstyrelsen och programchefen. I avtalet anges även villkoren för resultathantering, rapportering, utbetalning och redovisning av programmets medel, immaterialrätt, revision samt villkoren för förtida upphörande av avtalet. Programavtalet finns hos Mistra och hos programvärden.

Till programavtalet biläggs programplanen som ska uppdateras årligen och godkännas av Mistra. Läs mer om programplanen här (länk till avsnitt om programplan). Utan en godkänd programplan gäller inte avtalet och programmet kan inte rekvirera medel från Mistra.

Andra avtal som ofta behövs

Om flera parter deltar i programmet krävs oftast ett så kallat konsortialavtal mellan de olika parterna och programvärden. I avtalet regleras alla juridiska parters deltagande när det gäller ekonomiska åtaganden, tid som personal lägger ned och andra insatser. Det kan även reglera rätten till patenterbara uppfinningar, sekretess för att skydda information och så vidare.

För program som inte har ett konsortialavtal är det bra att skriva ett samarbetsavtal som alla forskare undertecknar. Avtalet kan exempelvis reglera vad man gör med eventuella patenterbara uppfinningar. Det är viktigt att skriva avtal från början så att alla, när situationen uppstår, vet vad som gäller.

Mistra Webbredaktör