Frågor och svar

  • Vem kan söka ett Mistraprogram – och hur gör man?
  • Hur är utlysningarna upplagda?
  • Är finansieringen bara intressant för vissa forskare?
  • Vad kan svenska företag få ut av att vara med?
  • Hur går bedömningen av ansökningar till?
  • Vad händer den ansökan som blir beviljad?
  • Vad innebär kravet på motfinansiering?
  • Mistra är på olika sätt närvarande och engagerat i vårt program även efter att det har startat. Så har inte andra finansiärer gjort. Varför engagerar sig Mistra så mycket i sina program?
  • Behöver programchefen vara en forskare?
  • Varför företräds de tänkta användarna i en programstyrelse? Räcker det inte om användarna finns med i en rådgivande referensgrupp?
  • Varför ska ett lärosäte eller någon annan organisation bli värd för ett Mistraprogram?
  • Varför är aldrig Mistra själv värd för programmen?
  • Formellt sett har programvärden en viktig roll i ett Mistraprogram. Vi i vårt program ser trots det inte så mycket av vår programvärd. Varför är det så?
  • Investerar Mistra i forskning tillsammans med andra aktörer?
  • Vad menar Mistra med att bygga broar mellan forskning och praktik?
  • Vad innebär tvärvetenskapligt arbete för Mistra?
  • Hur kan Mistras forskning bidra med samhällnytta?
  • Hur formulerar vi projektavtalen för de olika ingående delarna i vårt program?
  • Vilka avtal utöver programavtal och projektavtal behöver vi i vårt program?
  • Vem är programplanen till för?
  • Varför ska programplanen uppdateras varje år?
  • Vad är en planerad leverans inom programmet?
  • Vilka kompetenser ska programmets kommunikatör ha?
  • Varför ska programmet göra en årsrapport?
  • Varför ska programmet ha en webbplats?
  • Vi är inne i slutfasen av vårt program. Kan Mistra förvalta programmets webbplats när programmet har avslutats?
  • Ni har i er beskrivning skrivit att ni vill att allt skall ingå som berör daglig drift. I prisbilagan har ni enbart begärt fast pris på timpris på driften. Innebär detta att man vid ett eventuellt kontrakt kommer att debitera Mistra alla timmar som leverantören lägger ner på driften? Det finns inget inbyggt i detta avtal som gör att man försöker optimera antalet driftstimmar? Anser ni att taket på antalet driftstimmar är 150 tim/år?
 • Utlysningar
  • Vem kan söka ett Mistraprogram – och hur gör man?
 • Utlysningar
  • Hur är utlysningarna upplagda?
 • Utlysningar
  • Är finansieringen bara intressant för vissa forskare?
 • Utlysningar
  • Vad kan svenska företag få ut av att vara med?
 • Utlysningar
  • Hur går bedömningen av ansökningar till?
 • Utlysningar
  • Vad händer den ansökan som blir beviljad?
 • Utlysningar
  • Vad innebär kravet på motfinansiering?
 • Forskning
  • Mistra är på olika sätt närvarande och engagerat i vårt program även efter att det har startat. Så har inte andra finansiärer gjort. Varför engagerar sig Mistra så mycket i sina program?
 • Forskning
  • Behöver programchefen vara en forskare?
 • Forskning
  • Varför företräds de tänkta användarna i en programstyrelse? Räcker det inte om användarna finns med i en rådgivande referensgrupp?
 • Forskning
  • Varför ska ett lärosäte eller någon annan organisation bli värd för ett Mistraprogram?
 • Forskning
  • Varför är aldrig Mistra själv värd för programmen?
 • Forskning
  • Formellt sett har programvärden en viktig roll i ett Mistraprogram. Vi i vårt program ser trots det inte så mycket av vår programvärd. Varför är det så?
 • Forskning
  • Investerar Mistra i forskning tillsammans med andra aktörer?
 • Forskning
  • Vad menar Mistra med att bygga broar mellan forskning och praktik?
 • Forskning
  • Vad innebär tvärvetenskapligt arbete för Mistra?
 • Forskning
  • Hur kan Mistras forskning bidra med samhällnytta?
 • Övrigt
  • Hur formulerar vi projektavtalen för de olika ingående delarna i vårt program?
 • Övrigt
  • Vilka avtal utöver programavtal och projektavtal behöver vi i vårt program?
 • Övrigt
  • Vem är programplanen till för?
 • Övrigt
  • Varför ska programplanen uppdateras varje år?
 • Övrigt
  • Vad är en planerad leverans inom programmet?
 • Övrigt
  • Vilka kompetenser ska programmets kommunikatör ha?
 • Övrigt
  • Varför ska programmet göra en årsrapport?
 • Övrigt
  • Varför ska programmet ha en webbplats?
 • Övrigt
  • Vi är inne i slutfasen av vårt program. Kan Mistra förvalta programmets webbplats när programmet har avslutats?
 • Övrigt
  • Ni har i er beskrivning skrivit att ni vill att allt skall ingå som berör daglig drift. I prisbilagan har ni enbart begärt fast pris på timpris på driften. Innebär detta att man vid ett eventuellt kontrakt kommer att debitera Mistra alla timmar som leverantören lägger ner på driften? Det finns inget inbyggt i detta avtal som gör att man försöker optimera antalet driftstimmar? Anser ni att taket på antalet driftstimmar är 150 tim/år?