Formellt sett har programvärden en viktig roll i ett Mistraprogram. Vi i vårt program ser trots det inte så mycket av vår programvärd. Varför är det så?

Enligt programavtalet med Mistra ger programvärden programstyrelsen mandatet att styra programmet. Olika programvärdar tolkar därefter sin roll som programvärd olika. Vissa programvärdar följer programmen med ett aktivt intresse, medan andra väljer en mer passiv roll. Båda rollerna är förenliga med programavtalet och kan ställa olika krav på administrationen av programmet.