Varför företräds de tänkta användarna i en programstyrelse? Räcker det inte om användarna finns med i en rådgivande referensgrupp?

Syftet är att säkerställa ett aktivt användarperspektiv under hela programmets liv. Mistras erfarenhet är att det lyckas bäst om företrädare för användarna faktiskt får vara med och fatta beslut om programmets verksamhet och föra in problemställningar i programmet genom en aktiv dialog.