Behöver programchefen vara en forskare?

Nej, Mistraprogrammens chefer kan komma från såväl forskning som från näringsliv, myndigheter och andra organisationer.