Investerar Mistra i forskning tillsammans med andra aktörer?

Mistra samarbetar gärna med andra finansiärer i satsningar. Satsningarnas syfte ska dock alltid vara att bidra till lösningen på viktiga miljöproblem i samverkan mellan forskare och användare.