Mistra är på olika sätt närvarande och engagerat i vårt program även efter att det har startat. Så har inte andra finansiärer gjort. Varför engagerar sig Mistra så mycket i sina program?

Mistra är en aktiv investerare som följer programmen och stödjer programstyrelserna för att säkerställa att programmålen nås så att nya lösningar kommer till användning och bidrar till en hållbar utveckling. Dessutom vill Mistra stimulera erfarenhetsutbyte mellan Mistra och programmen för att kunna utveckla både pågående och framtida program.