Vad innebär tvärvetenskapligt arbete för Mistra?

De flesta problem inom miljöområdet är komplexa och kunskapen inom en vetenskaplig disciplin är inte tillräcklig för att förstå eller bidra till lösningar. I Mistra satsningar kombineras kunskap från flera olika discipliner. Ofta innebär det gemensamma ansträngningar över gränsen mellan naturvetenskap/teknik och samhällsvetenskap/ekonomi/humaniora.