Vad menar Mistra med att bygga broar mellan forskning och praktik?

För att forskningsresultat ska bidra till en hållbar utveckling måste någon – företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare eller frivilligorganisationer – vara redo att använda forskningsresultaten i sin verksamhet. Utsikterna för att det ska ske ökar om forskarna och de tänkta användarna samverkar redan i uppläggningen av forskningsprogrammet. På så sätt byggs broar mellan forskning och praktik.