Varför är aldrig Mistra själv värd för programmen?

Mistra är en renodlad forskningsinvesterare och inte en forskningsgenomförande organisation med arbetsgivaransvar för medarbetarna i Mistraprogrammen.