Varför ska ett lärosäte eller någon annan organisation bli värd för ett Mistraprogram?

Genom att vara programvärd skaffar sig organisationen erfarenheter av att hantera komplexa och gränsöverskridande program. Denna erfarenhet är värdefull i andra sammanhang, inte minst för möjligheterna att leda EU-program. Det skapar även nya kontaktytor och uppmärksamhet.