Hur formulerar vi projektavtalen för de olika ingående delarna i vårt program?

Projektavtalen ska reglera programmets förväntningar på olika ingående delar. Om ni vill se exempel på hur projektavtal kan formuleras kan ni kontakta ert programs programansvariga på Mistras kansli. Diskutera även frågan med programvärdens jurister.