Ni har i er beskrivning skrivit att ni vill att allt skall ingå som berör daglig drift. I prisbilagan har ni enbart begärt fast pris på timpris på driften. Innebär detta att man vid ett eventuellt kontrakt kommer att debitera Mistra alla timmar som leverantören lägger ner på driften?

Det finns inget inbyggt i detta avtal som gör att man försöker optimera antalet driftstimmar? Anser ni att taket på antalet driftstimmar är 150 tim/år?

Ja, de timmar som läggs ned förväntas vara de som debiteras enligt avtalat timpris. Hur leverantören optimerar antalet driftstimmar kan anges i beskrivning av tjänsten. Hur arbetet kommer att läggas upp samt vilket mervärde detta ger Mistra. Angivelsen av 100-150 timmar per år är en uppskattning och skall inte anses som ett absolut tak.