Vad är en planerad leverans inom programmet?

Med planerade leveranser avser Mistra forskningens ”produkter” som kommer att brukas av andra forskare och/eller av de avsedda användarna. Det kan vara allt från vetenskapligt beslutunderlag till en miljöförhandling och nya arbetsmetoder för myndigheter till nya produkter och tjänster som bidrar till minskad miljöbelastning.