Varför ska programmet göra en årsrapport?

Årsrapporten ska ge lättillgänglig information till användare samt andra intressenter inom till exempel näringsliv, myndigheter och kommuner. Texten ska vara anpassad för den tänkta målgruppen och lyfta fram användarnyttan av forskningen. Årsrapporten används även av Mistra för att informera om programmet.