Varför ska programmet ha en webbplats?

Webbplatsen finns för att sprida information om programmet bland såväl användare som forskare. Den kan även användas för intern kommunikation inom programmet.