Varför ska programplanen uppdateras varje år?

Verksamheten i programmet utvecklas successivt och omvärlden förändras. Programmets verksamhet och budgetfördelning kan behöva justeras utifrån detta så att programplanen kan fungera som ett styrinstrument för programstyrelsen och programchefen. Mistra vill även ha en successiv rapportering om programmets verksamheter och resultat för att veta att programmet går i rätt riktning i förhållande till sina mål.