Vem är programplanen till för?

Programplanen är ett styrinstrument för programstyrelsen och programchefen och är en del av avtalet mellan Mistra och programvärden om programmet. Utan en godkänd programplan kan programmet inte rekvirera fortsatta medel från Mistra. Alla inom hela programmet ska ha tillgång till programplanen.