Vi är inne i slutfasen av vårt program. Kan Mistra förvalta programmets webbplats när programmet har avslutats?

Material som bör sparas lyfts över till programmets egen sida på Mistras webb. Webbplatsen i sin helhet kan inte förvaltas av Mistra efter programmets slut.