Vilka kompetenser ska programmets kommunikatör ha?

Profilen på personen bestäms av uppgifternas inriktning. Vissa program behöver en brett riktad kommunikation, medan andra program kan arbeta mer fokuserat mot en avgränsad målgrupp. Inriktningen bestäms av programmets mål. Kommunikationen kräver att tillräcklig tid avsätts och ofta krävs en professionell kommunikatör för uppgifterna.