Är finansieringen bara intressant för vissa forskare?

En miljöanpassad samhällsutveckling kräver djup kunskap om såväl naturen och effekter av miljöpåverkan som om beslutsfattande, socioekonomiska strukturer, politiska institutioner och mänskligt beteende. Komplexiteten hos många miljöproblem kräver oftast gemensamma insatser av naturvetare/tekniker och samhällsvetare/ekonomer/humanister.