Hur går bedömningen av ansökningar till?

Ansökningar inom en utlysning bedöms dels ur vetenskaplig synvinkel, dels vilken betydelse den har för att bidra med lösningar på utpekade miljöproblem, stärka svensk konkurrenskraft och bidra med värde för viktiga användare. Med utgångspunkt i utvärderingarna beslutar Mistras styrelse vilken ansökan som på bästa sätt uppfyller kriterierna. Mistra finansierar oftast bara ett program inom varje utlysning.