Vad händer den ansökan som blir beviljad?

När Mistra har beslutat att investera i ett program ska en detaljerad arbetsplan för verksamheten tas fram, en så kallad programplan. Avtal för programmet sluts, liksom underavtal inom programmet.