Hur är utlysningarna upplagda?

Mistra investerar i forskningsprogram där forskargrupper i samverkan med användare bidrar till att åstadkomma förändring genom att lösa viktiga miljöproblem och bidra till hållbar samhällsutveckling. Användare finns inom såväl näringsliv som inom förvaltning och frivilligorganisationer. Oftast kräver vi att ansökan lämnas in från ett konsortium av forskare och användare.