Vad innebär kravet på motfinansiering?

Motfinansiering betyder att deltagande universitet, forskningsinstitut, företag eller motsvarande ska bidra med medel som motsvarar minst 25 procent av Mistras medel. Om det sökta beloppet från Mistra är exempelvis 20 Mkr, ska således övriga parter intyga att de bidrar med minst 5 Mkr. Av budgeten ska de motfinansierande parternas andelar framgå, men andelarna behöver inte vara lika stora.

Motfinansieringkravet finns dels för att sökande ska kunna visa att forskningsområdet är prioriterat på det egna lärosätet (motsv), dels för att skapa förutsättningar för en finansiering som sträcker sig längre än Mistras finansieringsperiod.