Vad kan svenska företag få ut av att vara med?

Företag är centrala aktörer i arbetet för en hållbar utveckling. Mistra ska ha en stor andel program som syftar till att nya miljöanpassade produkter och tjänster kan ta tydliga marknadsandelar och därigenom bidra till en hållbar utveckling. Mistraprogram kan komma till på initiativ såväl från företag som från forskare.