Vem kan söka ett Mistraprogram – och hur gör man?

Forskare från olika vetenskapliga discipliner, liksom svenska företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer kan alla medverka i Mistras forskningsinsatser. I aktuella utlysningar som annonseras på denna webbplats under Pågående utlysningar anges eventuella specifika krav på ansökningarna inom det specifika forskningsområdet. I materialet finns klara instruktioner hur ansökan ska utformas och vilka krav som ställs.