Kapitalförvaltningskommitté

Mistras kapitalförvaltningskommitté är utsedd av Mistras styrelse.

Kommittén består av:
Märtha Josefsson

Ordförande
Fristående konsult
John Howchin

Generalsekreterare
Etikrådet
Maritha Lindberg

VD
AI Pension
Åke Iverfeldt

VD
Mistra
Klas Eklund

Seniorekonom
SEB
Torbjörn Hamnmark

Senior Strategist
Tredje AP-fonden