Publicerad

24 maj 2012

Omvärld

Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Det finns en rad andra forskningsfinansiärer som Mistra ibland samspelar och samarbetar med på olika sätt i sina satsningar.

Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndighet som stödjer forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi.

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndighet som stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stiftelse som främjar vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet, i första hand lämna stöd till dyrbar vetenskaplig utrustning eller till större forskningsprogram.

NordForsklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
NordForsk är ett självständigt organ under Nordiska ministerrådet och ansvarar för nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning.

Riksbankens Jubileumsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stiftelse som har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning genom att dela ut projektanslag till enskilda forskare eller forskargrupper.

Rymdstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndighet Ansvarar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling.

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKK-stiftelsen – Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stiftelse som verkar för en bred användning av IT i samhället och stödjer forskning vid mindre/medelstora högskolor och nya universitet.

Stint – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stiftelse som stödjer internationalisering av forskning, forskarutbildning och högre utbildning inom alla vetenskapsområden.

Stiftelsen för strategisk forskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stiftelse som stödjer naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning och ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.

Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndighet som prioriterar och finansierar grundforskning av högsta kvalitet inom humaniora och samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap samt utbildningsvetenskap.

Vinnova – Verket för innovationssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndighet som främjar hållbar tillväxt och utveckling för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling.