Publicerad

29 juni 2012

Mistras process för ny forskning

Den forskning Mistra investerar i ska leda till en god livsmiljö och utveckling av ett hållbart samhälle. Mistras process för att ta fram nya forskningssatsningar består av tre steg.

Kartläggning

Genom omvärldsbevakning, bl.a. i form av dialog och möten med forskare, företag, myndigheter och organisationer, får Mistra idéer och förslag till nya forskningssatsningar.

Analys

Intressanta förslag vidareutvecklas. Detta görs vanligen genom att Mistra anlitar en internationell beredningsgrupp som gör en analys av forskningsområdet och en eventuell satsnings miljöstrategiska betydelse. Baserat på analysen fattar därefter Mistras styrelse beslut om huruvida en utlysning ska göras.

Utlysning

Utlysningar annonseras på Mistras webbplats. Inkomna ansökningar utvärderas av en internationell panel med experter utifrån vetenskaplig kvalitet och nytta. Beslut om vilken ansökan som beviljas medel fattas av Mistras styrelse.