Publicerad

21 juni 2012

Verksamhetsgranskningar

Enligt Mistras stadgar har Kungl. Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rätt att granska Mistras verksamhet.