Mistras styrelse

Mistras styrelse ansvarar för verksamhetens inriktning och beslutar om Mistras forskningsprogram.

Övre raden från vänster: Anne-Marie Tillman, Klas Eklund, Johan Söderström, Margareta Törnqvist, Eva Samakovlis
Nedre raden från vänster: Hans Folkesson, Kyösti Tuutti, Sara Ilstedt, Kerstin Johannesson. Ulf Landegren var inte med när bilden togs.

Johan Söderström, ordf
ABB Sverige

Klas Eklund
SEB, Handelshögskolan

Kerstin Johannesson
Göteborgs universitet

Kyösti Tuutti 
Lunds universitet, Skanska

Margareta Törnqvist 
Stockholm universitet

Sara Ilstedt
Kungl. Tekniska högskolan

Hans Folkesson
Volvo Cars Corporation

Anne-Marie Tillman
Chalmers tekniska högskola

Eva Samakovlis
Konjunkturinstitutet

Ulf Landegren
Uppsala universitet