Publicerad

22 november 2016

Forskning och utveckling inom underhåll av infrastruktur

En utredning av behov och inriktning på FoU-insatser för ett möjligt Mistra-program

November 2016

Författare: Johan Skarendahl, Eva Schelin och Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad

Mistra Webbredaktör