Automatgenererad bild.
Publicerad

10 januari 2014

Background Paper on Aquaculture Research

MISTRA’s styrelse gav 2012 en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en bakgrundsrap- port om vattenbruk. Rapportens syfte är att utgöra ett underlag för styrelsen vid beslut om framtida forskningssatsningar.

Arbetsgruppen har bestått av seniorrådgivare Axel Wenblad, Sverige (ordförande), professor Ole Torrissen, Norge, seniorrådgivare Unto Eskelinen, Finland, och seniorrådgivare Alfred Jokumsen, Danmark. Arbetsgruppen har undersökt den svenska vattenbrukssektorn och intervjuat ett brett urval av aktörer och intressenter inom forskning, branschen, myndigheter och ideella organisationer. Arbetsgruppen har även träffat företrädare för Landsbygdsdepartementet.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet.

Mistra Webbredaktör