Automatgenererad bild.
Publicerad

24 september 2014

Background paper on Product design for resource efficiency

I december 2013 fick en arbetsgrupp i uppdrag av Mistras styrelse att ta fram en bakgrundsrapport för forskning om resurseffektiv produktdesign. Rapportens syfte är att utgöra ett underlag för styrelsen vid beslut om framtida forskningssatsningar.

Bakgrundsrapporten färdigställdes i Augusti 2014 och finns att läsa i sin helhet på länken nedan. 

Mistra Webbredaktör