Publicerad

12 september 2016

Vilka vägar finns mot att bli klimatneutrala?

Mistra och Miljömålsberedningen lät elva experter ge sin syn på hur klimatpolitiken skulle behöva se ut för att Sverige ska kunna nå våra de uppsatta klimatmålen.

Sverige behöver en klimatpolitik som gör att vi inom en generation inte påverkar klimatet och kan vara ett föredöme för världens länder. Kraftfulla insatser krävs inom många samhällsområden, och de behöver komma snart.

Miljömålsberedningen har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på hur Sverige ska nå uppsatta klimatmål. Tillsammans med forskningsstiftelsen Mistra ville beredningen även bredda debatten. Ett antal individer med stor kompetens från olika delar av samhället lämnar här personliga bidrag kring frågan ”Vad jag skulle göra för att skapa ett klimatneutralt Sverige om jag var statsminister?”

I antologin ger elva experter sin syn på hur klimatpolitiken skulle behöva se ut. Bidragen spänner över en mängd förslag och sektorer. Nytänkande idéer erbjuds för att rädda klimatet och samtidigt stärka industrins konkurrenskraft, bygga rättvisa städer, engagera finansbranschen och bidra till global utveckling. Men en sak är författarna eniga om – våra politiker måste våga fatta de nödvändiga besluten och handla nu!

Mistra Webbredaktör