Publicerad

23 juni 2016

Anbudsinbjudan- Revisionstjänster


Mistra bjuder intresserade och kvalificerade revisionsbyråer att inkomma med anbud för att genomföra revision av stiftelsens räkenskaper från och med räkenskapsåret 2016.


Mistra Webbredaktör