Publicerad

2 oktober 2013

Upphandling IT-tjänster

Mistra har i dagarna lagt ut anbudsförfrågan gällande upphandling av IT-stöd. Upphandlinge syftar till ett avtal angående IT-tjänster avseende underhåll och drift av servrar, arbetsstationer och kommunikationsnätverk.


Mistra Webbredaktör