Utlysningar

För att lyfta fram och hitta lösningar på viktiga miljöproblem utlyser Mistra finansiering av forskningsprogram inom angelägna områden. Mistra gör ungefär två utlysningar årligen inför nya investeringar. Målet är att forskning på högsta vetenskapliga nivå ska komma till praktisk användning inom företag, förvaltningar och frivilligorganisationer. På det sättet ska Mistras investeringar bidra till en hållbar utveckling och ökad svensk konkurrenskraft.

Vanliga frågor