Publicerad

2 juli 2012

Mistra Biotech

Om utlysningen:

Utlysning månad år:
Aug 2011

Programtid:
4 år

Omfattning i fas 1:
40 mijoner kronor